تاريخ : | | نویسنده : عاشق |تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند...تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
4t (11)تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
“پایــــــــــیز” مرا عاشق میکند
“باـــــــــــــــران” عاشق تر
حالا تو بگو
این “باران پایـــــــــــیزی” با من چه میکند…؟تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
گاه می رویم تا برسیم ، کجایش را نمیدانیم ، فقط میرویم تا برسیم بی خبر از آن که همیشه رفتن راه رسیدن نیست گاه برای رسیدن باید نرفت.باید ایستاد و نگریست باید دید.تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
روزهای سختی رو میگذرونم

 

وقتی که نیستی همه چیز تنگ می شود

نفسم

دنیایم

دلم !تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
سخت است....

سخت است ...

درک کردن دختری که غم هایش را خودش میداند ودلش

که همه تنها لبخندهایش را میبینند

که حسرت میخورند به خاطر شاد بودنش

به خاطر خنده هایش

وهیچکس.....جز همان دختر نمیداند

چقدر تنها است......که چقدر میترسد

از باختن.....از اعتماد بی حاصلش

از یخ زدن احساسش

اززندگی....تاريخ : | | نویسنده : عاشق |تاريخ : | | نویسنده : عاشق |تاريخ : | | نویسنده : عاشق |تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

 

 

تمام زندگیم را دلتنگی پر کرده است ...
دلتنگی از کسی که دوستش داشتم و عمیق ترین درد ها و رنج های عالم را در رگهایم جاری کرد !!!
دردهایی که کابوس شبها و حقیقت روزهایم شد ...
و حسرتی عمیق به قلبم آویخت و پوست تن کودک عشقم را با تاولهای دردناک

داغ ستم پوشاند ...
دلتنگی برای کسی که فرصت اندکی برای خواستنش برای داشتنش
داشتم ...
دلتنگی از مرزهایی که دورم کشیدند و مرا وادار کردند به دست خویش از کسانی که ...
دوستشان دارم کنده شوم ...
در آن سوی مرزها دوست داشتن گناه است
حق من نیست
که به آتش گناهی که عشق در آن سهمی داشت مرا بسوزانند ...


تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی..

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی..

 

 

 

شاکی بشی ولی شکایت نکنی..

خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری..

خیلی ها دلتو بشکنن وتو

فقط

سکوت کنی..تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
 به تــــــــو که می رســــــــــم

هوس آغوشتـــــــــ میسوزاندم

به تــــــــو که می رســــــــــم...لبــــــــــــــانم از عطشت له له میزنند

به تــــــــو که میرســـــــــــــــم

نگاهم خمـــــــــــــار نگاهت میشود

به تــــــــو که میرســـــــــــــم

تقصیر تـــــــو نیستـــــــــــــ

نفسهـــــــــایت دیوانه ام میکندتاريخ : | | نویسنده : عاشق |
فقط نفس...ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
عکس و تصویر نـه كـســـي مـثــلِ او مـي شــود ، نـه خـودش مـثــلِ قـبــل ... او بـیـخـیــال مـن ...

°•○●♡میگویم "حالم خوب است"... 

اما تو عاقل تر از آنی که باور کنی...!♡●○•°تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
عکس و تصویر دلـــــــــم میگـــــــــیرد وقـــــــــــتـی مــــــــــــــــیدآنم در دنـــــــــــــیآیِ بــــــــــه این بــــــــزرگی هیچ دلـــــی نیســت کــه بـــرآیِ مـن ...

 

دلـــــــــم میگـــــــــیرد 
وقـــــــــــتـی مــــــــــــــــیدآنم 
در دنـــــــــــــیآیِ بــــــــــه این بــــــــزرگی 
هیچ دلـــــی نیســت کــه بـــرآیِ مـن تنـــگ شـــود
...تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

تكرار " تـــــــــــــــو "

 

در هر ثــــــــــــانيه ام

 

قشنگترين تكراريـست كه هيچ وقت

تــكراري نــــــمي شــــــــــــــــــــــــودتاريخ : | | نویسنده : عاشق |
ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض ،

گـــلـــو درد بگـــیری ...

و هـــمـــه بگـــویـــند ؛

لبـــاس گـــرم بـــپـــوشتاريخ : | | نویسنده : عاشق |
عجبــــ وفـــایـــی دآرد این دلتنگــــی…!
تنهـــــاش که میـــذآریـــی میــری تو جمـــع و کلّی میگـــی و میخنــــدی…
بعد کـــه از همه جـــدآ شدی از کـُنـــج تآریکـــی میآد بیرون
می ایستـــه بغـــل دستــتــــ … 
دســتـــ گرمشـــو میذاره رو شونتــــ
بر میگـــرده در گوشــتـــ میگـــه:
خـــوبــی رفیـــق؟؟!!
بـــآزم خودمـــم و خـــودتــــتاريخ : | | نویسنده : عاشق |تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
احساسم را نمي فروشم ،

 

حتي به بالاترين بها!

ولي . . .

آنگونه كه بخواهم خرج ميكنم ..

.

.

.

.

.

براي آنهايي كه لايق هستند !تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

 

تورا دوست دارم ....

همچون قطرات باران

بی اندازه

زندگی بخش

لطیف

آرام

بی نهایت...تاريخ : | | نویسنده : عاشق |تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

 

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست ؟

 


تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

 

آدم یه روزایی به بـــــــودن بعضیـــا خیـــــلی احتیـــــاج داره

که همیـــــشه این روزا دقیقــــــا مصـــــــادف میشــــــه بــــا

روزایی که اصلا نیســـــت!

 تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
نگاه تــــــو..
مــرا عاشق تر از پیـــــش می کند..
چه معجــــــــونی می شود..
زندگــــــی..
با لمس دستانِ تـــــــو..
با حسِ عشــــــــــــــــــقِ تـــــــو..تاريخ : | | نویسنده : عاشق |تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
دلـم تـنـگ شـده اسـت
بـرای يـک ذوق سـاده ی کـوچـک ...
کـمـی ، 
فـقـط کـمـی ذوق
اطـمـيـنـان بـه ايـنـکـه فـردا روز بـهـتـريـسـت ...

يـک آمـدن کـه بـرسـد بـه مـانـدن ...
يـک ثـانـيـه لـب خـنـد از تـه دل ...
و گـريـه ی خـوشـحـالـی ...

آغـوش، بـدون تـرس از وابـسـتـگـی ...
يـک خـسـتـه نـبـاشـيـد،
بـرای شـنـيـدن ايـنـکـه قـرار اسـت پـيـشـرفـت کـنـی ...

يـک دل سـيـر خـريـد ...
يـک جـمـع مـانـدنـی ...
حـوصـلـه بـرای شـب بـيـداری ...
اس ام اس بـه مـوقـع ...
رسـيـدن، 
ديـدن بـه شـرط خـاطـره نـشـدن ...

تـکـيـه گـاه ...
شـنـيـدنِ درسـت کـردنـش بـا مـن ...
غـصـه نـخـور ، مـن هـسـتـم ...
.
.
.
.
.
.
.

انـگـار 
خـيـلـی وقـت اسـت
ايـن حـس هـای کـوچـکِ بـزرگ را نـدارم ...
نـيـسـت ...!
و حـال مـن خـوب نـيـسـت ...!تاريخ : | | نویسنده : عاشق |تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.