| | عاشق || | عاشق || | عاشق |

عاشقی می کنم!

 

لـــــج می کنم!

 

بد اخلاق می شوم!

 

دست خودم نیست …

 

ساعت و زمان هم ندارد!

 

تــــــــو که نباشی …

 

زندگی به کام من تلخ است ..

 

 | | عاشق |

عاشقی می کنم!

 

لـــــج می کنم!

 

بد اخلاق می شوم!

 

دست خودم نیست …

 

ساعت و زمان هم ندارد!

 

تــــــــو که نباشی …

 

زندگی به کام من تلخ است ..

 

 | | عاشق |
عیدتون مبارک!| | عاشق |
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان| | عاشق || | عاشق |
ایکن های لیدی شکلاتی| | عاشق |
4t (9)| | عاشق |
| | عاشق || | عاشق || | عاشق |
آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند...| | عاشق |
4t (11)| | عاشق |
“پایــــــــــیز” مرا عاشق میکند
“باـــــــــــــــران” عاشق تر
حالا تو بگو
این “باران پایـــــــــــیزی” با من چه میکند…؟| | عاشق |
گاه می رویم تا برسیم ، کجایش را نمیدانیم ، فقط میرویم تا برسیم بی خبر از آن که همیشه رفتن راه رسیدن نیست گاه برای رسیدن باید نرفت.باید ایستاد و نگریست باید دید.| | عاشق |
روزهای سختی رو میگذرونم

 

وقتی که نیستی همه چیز تنگ می شود

نفسم

دنیایم

دلم !| | عاشق |
سخت است....

سخت است ...

درک کردن دختری که غم هایش را خودش میداند ودلش

که همه تنها لبخندهایش را میبینند

که حسرت میخورند به خاطر شاد بودنش

به خاطر خنده هایش

وهیچکس.....جز همان دختر نمیداند

چقدر تنها است......که چقدر میترسد

از باختن.....از اعتماد بی حاصلش

از یخ زدن احساسش

اززندگی....| | عاشق || | عاشق || | عاشق |

 

 

تمام زندگیم را دلتنگی پر کرده است ...
دلتنگی از کسی که دوستش داشتم و عمیق ترین درد ها و رنج های عالم را در رگهایم جاری کرد !!!
دردهایی که کابوس شبها و حقیقت روزهایم شد ...
و حسرتی عمیق به قلبم آویخت و پوست تن کودک عشقم را با تاولهای دردناک

داغ ستم پوشاند ...
دلتنگی برای کسی که فرصت اندکی برای خواستنش برای داشتنش
داشتم ...
دلتنگی از مرزهایی که دورم کشیدند و مرا وادار کردند به دست خویش از کسانی که ...
دوستشان دارم کنده شوم ...
در آن سوی مرزها دوست داشتن گناه است
حق من نیست
که به آتش گناهی که عشق در آن سهمی داشت مرا بسوزانند ...


| | عاشق |
بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی..

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی..

 

 

 

شاکی بشی ولی شکایت نکنی..

خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری..

خیلی ها دلتو بشکنن وتو

فقط

سکوت کنی..| | عاشق |
 به تــــــــو که می رســــــــــم

هوس آغوشتـــــــــ میسوزاندم

به تــــــــو که می رســــــــــم...لبــــــــــــــانم از عطشت له له میزنند

به تــــــــو که میرســـــــــــــــم

نگاهم خمـــــــــــــار نگاهت میشود

به تــــــــو که میرســـــــــــــم

تقصیر تـــــــو نیستـــــــــــــ

نفسهـــــــــایت دیوانه ام میکند| | عاشق |
فقط نفس...ادامه مطلب
| | عاشق |
عکس و تصویر نـه كـســـي مـثــلِ او مـي شــود ، نـه خـودش مـثــلِ قـبــل ... او بـیـخـیــال مـن ...

°•○●♡میگویم "حالم خوب است"... 

اما تو عاقل تر از آنی که باور کنی...!♡●○•°| | عاشق |
عکس و تصویر دلـــــــــم میگـــــــــیرد وقـــــــــــتـی مــــــــــــــــیدآنم در دنـــــــــــــیآیِ بــــــــــه این بــــــــزرگی هیچ دلـــــی نیســت کــه بـــرآیِ مـن ...

 

دلـــــــــم میگـــــــــیرد 
وقـــــــــــتـی مــــــــــــــــیدآنم 
در دنـــــــــــــیآیِ بــــــــــه این بــــــــزرگی 
هیچ دلـــــی نیســت کــه بـــرآیِ مـن تنـــگ شـــود
...| | عاشق |

تكرار " تـــــــــــــــو "

 

در هر ثــــــــــــانيه ام

 

قشنگترين تكراريـست كه هيچ وقت

تــكراري نــــــمي شــــــــــــــــــــــــود| | عاشق |
ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض ،

گـــلـــو درد بگـــیری ...

و هـــمـــه بگـــویـــند ؛

لبـــاس گـــرم بـــپـــوش| | عاشق |
مطالب قدیمی تر